top of page
B4BA24C5-22D0-4095-ADAB-245989C4F8A4.jpeg

LBK-FREIGABE:  🇱🇺

Leif Frënn,


Mir wëllen Iech op des Manéier iwwert de LËTZEBUERGER BIERGER KOLLEKTIV opklären.


Dëse Grupp vu Bierger as entstanen no der Demonstratioun vum 8. Januar 2022, an hiert Haaptzil ass et, den Demonstratiounen to Lëtzebuerg e better Image ze ginn, souwéi all d'Administrateuren an Haaptakteuren zesumenzebréngen.


Mir hate fir d'Demonstratioun vum 15. Januar eng gutt Aarbecht geleescht, andeems mir Kaarten a Plakater(10) gemoolt an en neie Slogan ("Fir eng Fräi Impfentscheedung") entwéckelt haten!

Trotzdem si mer eis lo bewosst, dass mir fir dëse berüümte Samschden keng äntfert op eis Request mat Zäiten kruten, d'Demo trotzdem gestart hun, an dono ass komm wat komm ass. Mir hunn awer dorauser eingefroren.

Vum 15. Januar un, an Zesummenaarbecht mat verschiddene Membere vu verschiddene Gruppen, hu mir ëmmer iwwert all Schrëtt, déi den LBK mécht, opgeklärt. Mir hu bei der VdL Ufroe gemaach, fir datt d'Leit a Sécherheet kënnen demonstrieren. Dee Corridor, dee mir lo e puer Woche laang gemaach hunn, huet eis séchlech net gefall, mä dat huet op d'mannst dofir gesuergt, datt d'Leit sech nach all Samschdeg gesinn hunn, mateneen diskutéieren, Informatiounen kréien a virun allem erëm Kraaft ein Energietanken konnte.


Den LBK huet sech och mei speit mat der Trupp vu Saturdays for Liberty - Polonaise Solidaire zesummegedoen, fir ZESUMMEN op de Stroosse vu Lëtzebuerg ze demonstréieren.


De Lëtzebuerger Bierger Kollektiv huet (nach) kee geneeë social status, well mir wëllen drop hiweisen, datt de Kollektiv virun allem do ass, fir zeorganisiert (Demandë/Flyeren/Pubs ze maachen) an d'Demonstratiounen ze animationieren.


Mir ënnerstëtzen all Grupp, Organisatioun, Associatioun an/oder Kollektiv, déi an de leschten 2 Joer oder virdrun gegrënnt goufen an déi déiselwecht Ziler hunn.

Mir hu keen direktes politeschen Interesse, mee ënnerstëtzen all Approach, déi eis an déi richteg Richtung beweege kann. Mir maachen auch kenger politescher Partei d'Dier zou, déi un den Demonstratioune wëll deelhuelen. Mir wëllen, datt d'Leit sech vereenegen!


Eis Uleies sinn:

Gesondheet a wirtschaftlech Fräiheet fir jiddereen, ouni Uerteel op socialer or rassistescher basis.

Mir stinn fir de Respekt vun de fundamentale Gesetzer vun de Mënscherechter!

Mir halen en A op d'Wirtschaftspolitik an déi stänneg ofhuelend Kafkraaft!

Mir veruerteelen de Covid-Regime, dee vun eise Regierunge seit 2 Joer duerchgesaat gëtt!

Mir sin fir Fridden an Demokratie.

Keng Weltorganisation aus "Eliten" soll Muecht iwwer d'Leit hunn!  

Mir sinn déi 99%, mir sinn zu vill mei, awer mir mussen eis vereenegen!


And ass also mam Zil, eis all ze vereenegen, datt den LBK entscheidend huet, nëmmen nach ee (1) grousst Evenement pro Mount unzefroen, wou all Gruppen/Associatiounen kënne matmaachen, souwéi och eis Grenzgänger, déi Deel vun eisem Alldag sinn. Trotzdem wärten mir selwer, an all member bei all aaner Manif matmachen dei stattfënt a ebenwer just as normal Demonstrant.


Well mir keng offiziell Websäit hunn, kënnt Dir eis op eiser Email-Adress erreechen: letzebuergerbiergerkollektiv@gmail.com


Mir wëlen och drop hiweisen dat mir geint Gewalt, Hetz oder Rassismus sin, an dat mir dat net op eisen Demoen wëlen gesin.


Bleift waakreg, bleibt verbonnen!

Mir sinn d'Majoritéit, mir verzeien net, mir vergiessen net!

B4BA24C5-22D0-4095-ADAB-245989C4F8A4.jpeg

LBK-FREIGABE:  🇩🇪

Lieber Freund, lieber Freund,


Auf diesem Wege möchten wir Sie über das LËTZEBUERGER BIERGER KOLLEKTIV aufklären.


Diese Bürgergruppe wurde nach der Demonstration vom 8. Januar 2022 gegründet und deren Hauptziel es ist, ein besseres Bild der Demonstrationen in Luxemburg zu vermitteln sowie die Admins der verschiedenen Gruppen und Hauptakteure der Szene zusammenzubringen.


Für die Demonstration am 15. Januar hatten wir mit Karten und Plakaten(10) und einem neuen Slogan („Fir eng Fräi Impfentscheedung“, „Für freie Impfwahl“) ganze Arbeit geleistet! Trotzdem hätten wir im Nachhinein die Antwort auf unsere Bitte um eine Demonstration für diesen berühmten Samstag abwarten sollen, aber die Regeln waren genau in diesem Moment sehr vage und wir haben daraus gelernt.  

Ab dem 15. Januar haben wir in Zusammenarbeit mit mehreren Mitgliedern verschiedener Gruppen immer über die Schritte kommuniziert, die der LBK unternimmt. Wir haben Anfragen an die Stadt Luxemburg gestellt, damit die Menschen immer sicher und in Prozession demonstrieren können. Der Korridor, den wir mehrere Wochen genommen haben, hat uns sicher nicht gepasst, aber immerhin konnte man sich so jeden Samstag noch jeden Samstag sehen, miteinander reden, sich informieren und vor allem Kraft und Energie tanken.


Kurz darauf tat sich die LBK mit der Gruppe Saturday for Liberty – Polonaise Solidaire zusammen, um GEMEINSAM in den Straßen Luxemburgs zu demonstrieren.


Das Lëtzebuerger Bierger Kollektiv hat (noch) keinen genauen gesellschaftlichen Namen, da wir darauf hinweisen möchten, dass das Bürgerkollektiv hauptsächlich dazu da ist, die Demonstrationen zu organisieren (Anfragen/Flyer/Kneipen) und zu animieren.  


Wir unterstützen alle Gruppen, Organisationen, Vereine und/oder Kollektive, die in den letzten 2 Jahren oder früher gegründet wurden und die gleichen Ziele verfolgen. Wir haben kein politisches Interesse, unterstützen aber jeden Ansatz, der uns in die richtige Richtung bringen kann. Wir verschließen also keiner politischen Partei die Tür, die sich den Demonstrationen anschließen möchte. Wir wollen, dass die Menschen entscheiden und sich vereinen!!


Unsere Ursachen sind:  

Gesundheitliche und wirtschaftliche Freiheit für alle, ohne Urteil und soziale oder rassische Diskriminierung.

Wir werden den Kampf für die Achtung der Grundgesetze der Menschenrechte nicht aufgeben!

Wir sind aufmerksam angesichts der Wirtschaftspolitik und der immer weiter sinkenden Kaufkraft!

Wir verurteilen das von unseren Regierungen seit 2 Jahren etablierte Covid-Regime!

Wir sind für Frieden und Demokratie!

Keine aus "Elite" bestehende Weltorganisation sollte Macht über das Volk haben! Wir sind die 99%, wir sind viele, aber wir müssen uns zusammenschließen!Um uns zu vereinen, hat sich die LBK daher entschieden, nur eine (1) Großdemonstration pro Monat zu veranstalten, an der sich alle Gruppen / alle Vereine anschließen sollen, so wie unsere Grenzfreunde, die Teil unseres Alltags sind. Natürlich werden wir auch bei jeder anderen Veranstaltung in Luxemburg immer dabei sein, aber als einfache Teilnehmer.


Da wir keine offizielle Website haben, können Sie uns unter unserer E-Mail-Adresse erreichen: letzebuergerbiergerkollektiv@gmail.com

Wir möchten noch einmal sagen, dass wir alle Formen von Gewalt, Diskriminierung und Rassismus bei unseren Demonstrationen verurteilen.


Bleiben wir wach, bleiben wir vereint!

Wir sind Legion, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht!


LBK

B4BA24C5-22D0-4095-ADAB-245989C4F8A4.jpeg

LBK-FREIGABE:  🇩🇪

Lieber Freund, lieber Freund,


Auf diesem Wege möchten wir Sie über das LËTZEBUERGER BIERGER KOLLEKTIV aufklären.


Diese Bürgergruppe wurde nach der Demonstration vom 8. Januar 2022 gegründet und deren Hauptziel es ist, ein besseres Bild der Demonstrationen in Luxemburg zu vermitteln sowie die Admins der verschiedenen Gruppen und Hauptakteure der Szene zusammenzubringen.


Für die Demonstration am 15. Januar hatten wir mit Karten und Plakaten(10) und einem neuen Slogan („Fir eng Fräi Impfentscheedung“, „Für freie Impfwahl“) ganze Arbeit geleistet! Trotzdem hätten wir im Nachhinein die Antwort auf unsere Bitte um eine Demonstration für diesen berühmten Samstag abwarten sollen, aber die Regeln waren genau in diesem Moment sehr vage und wir haben daraus gelernt.  

Ab dem 15. Januar haben wir in Zusammenarbeit mit mehreren Mitgliedern verschiedener Gruppen immer über die Schritte kommuniziert, die der LBK unternimmt. Wir haben Anfragen an die Stadt Luxemburg gestellt, damit die Menschen immer sicher und in Prozession demonstrieren können. Der Korridor, den wir mehrere Wochen genommen haben, hat uns sicher nicht gepasst, aber immerhin konnte man sich so jeden Samstag noch jeden Samstag sehen, miteinander reden, sich informieren und vor allem Kraft und Energie tanken.


Kurz darauf tat sich die LBK mit der Gruppe Saturday for Liberty – Polonaise Solidaire zusammen, um GEMEINSAM in den Straßen Luxemburgs zu demonstrieren.


Das Lëtzebuerger Bierger Kollektiv hat (noch) keinen genauen gesellschaftlichen Namen, da wir darauf hinweisen möchten, dass das Bürgerkollektiv hauptsächlich dazu da ist, die Demonstrationen zu organisieren (Anfragen/Flyer/Kneipen) und zu animieren.  


Wir unterstützen alle Gruppen, Organisationen, Vereine und/oder Kollektive, die in den letzten 2 Jahren oder früher gegründet wurden und die gleichen Ziele verfolgen. Wir haben kein politisches Interesse, unterstützen aber jeden Ansatz, der uns in die richtige Richtung bringen kann. Wir verschließen also keiner politischen Partei die Tür, die sich den Demonstrationen anschließen möchte. Wir wollen, dass die Menschen entscheiden und sich vereinen!!


Unsere Ursachen sind:  

Gesundheitliche und wirtschaftliche Freiheit für alle, ohne Urteil und soziale oder rassische Diskriminierung.

Wir werden den Kampf für die Achtung der Grundgesetze der Menschenrechte nicht aufgeben!

Wir sind aufmerksam angesichts der Wirtschaftspolitik und der immer weiter sinkenden Kaufkraft!

Wir verurteilen das von unseren Regierungen seit 2 Jahren etablierte Covid-Regime!

Wir sind für Frieden und Demokratie!

Keine aus "Elite" bestehende Weltorganisation sollte Macht über das Volk haben! Wir sind die 99%, wir sind viele, aber wir müssen uns zusammenschließen!Um uns zu vereinen, hat sich die LBK daher entschieden, nur eine (1) Großdemonstration pro Monat zu veranstalten, an der sich alle Gruppen / alle Vereine anschließen sollen, so wie unsere Grenzfreunde, die Teil unseres Alltags sind. Natürlich werden wir auch bei jeder anderen Veranstaltung in Luxemburg immer dabei sein, aber als einfache Teilnehmer.


Da wir keine offizielle Website haben, können Sie uns unter unserer E-Mail-Adresse erreichen: letzebuergerbiergerkollektiv@gmail.com

Wir möchten noch einmal sagen, dass wir alle Formen von Gewalt, Diskriminierung und Rassismus bei unseren Demonstrationen verurteilen.


Bleiben wir wach, bleiben wir vereint!

Wir sind Legion, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht!


LBK

bottom of page